ถังขยะรีไซเคิล แบบ 3 ถัง Slim Jim® Recycling Station สำหรับขยะแบบฝังกลบได้ วัสดุรีไซเคิลทั่วไป และขยะสำหรับหมักปุ๋ย

ถังขยะรีไซเคิล แบบ 3 ถัง Slim Jim® Recycling Station สำหรับขยะแบบฝังกลบได้ วัสดุรีไซเคิลทั่วไป และขยะสำหรับหมักปุ๋ย

ถังขยะรีไซเคิล แบบ 3 ถัง สำหรับขยะแบบฝังกลบได้ วัสดุรีไซเคิลทั่วไป และขยะสำหรับหมักปุ๋ย น้ำเงิน - เขียว - ดำ

Code : TCL/RM/2007918

Manufacturer : SlimJim®
Contact to order Starting price. :
฿23,861
Category : Decorative Refuse

Description

Attribute

Weight (kg.) 16.83 Kg.

Buy now

Hospitality Thailand

Buy now